«

»

Fév 14 2020

Contu Aurel

Imprimer ce Article

Trouble bipolaire- romain en serie 22 – Aurel Conțu

a douăzeci și doua zi

 

Rezumat

 

Virgil Morel, personajul principal, se internează într-o clinică psihiatrică la indicațiile medicului său curant, Julien, prieten cu doamna Adelaide, directoarea clinicii, cu care acesta are o relație de dragoste tensionată. Dorind să scape de ea, el o omoară, punând totul în spatele lui Virgil. Urmează o investigație psihologică complicată, condusă de comisarul Marquette.

 

Traseul peste Mediterana devenea din ce în ce mai dificil. Frecvente furtuni și valuri înalte au transformat călătoria într-un coșmar. Într-o stare de ebrietate eternă, căpitanul mergea ca un om dezorientat. Nu-i păsa dacă barca lui mizerabilă avea să se scufunde sau să ia foc. Doar Seiko era peste tot, urlând și gesticulând ca un nebun. Nu se mai auzeau strigătele femeilor răpite, semn că primiseră apă și mâncare.
– Seiko mi-a spus că conduce femeile în Creta, nu în Sicilia! spuse Julien. Mai pierdem câteva zile.
– Câteva zile nu mai contează!
– Ai dreptate, nicăieri nu suntem mai în siguranță decât aici. Cu cât stăm mai mult, cu atât mai bine! Nu ne lipsește nimic aici. Poate doar o femeie!
– Căpitanul ne-a făcut deja o ofertă!
– Îmi imaginez cum arată fetele din fundul navei!
– Ar trebui să le arunci mai întâi în mare pentru a le curăța!
– Au suficiente băi pe barcă!
– Spune-i atunci!
Îl auziseră pe Papadopulos sforăind în spatele navei.
– Nu cred că este posibil până la căderea nopții! spuse Julien cu regret. Hai să bem ceva!
– Hai!
Julien bea doar un pahar de whisky pe zi, forțându-l pe Virgil să facă la fel. Boala lor era incompatibilă cu alcoolul și puteau pierde controlul. Trebuiau să fie foarte atenți. Revolta marinarilor lipsea. Mulți dintre acești oameni nu păreau să meargă prea des la biserică. Auziseră de la căpitanul navei că erau plini de bani, ceea ce putea fi foarte periculos.
– Dorm cu cartușul pe țeavă! a mărturisit Virgile, mângâindu-și arma. Nu știi niciodată!
– Așa este, recunoscu Julien, nu poți să ai încredere în reacțiile lor! Te înjunghie fără să clipească!
Ziarele naționale din Franța, Anglia și Scoția lăsaseră în urmă ancheta comisarului Marquette. Toate știrile, difuzate la televizor sau în presă, au ilustrat eșecul jenant al poliției și al Interpolului. Întotdeauna verificaseră doar drumurile, căile ferate și principalele aeroporturi. Navele, nu. Spre norocul lor.
– Vezi, spune Virgil, tot răul e spre bine! Hai să mergem direct pe țărmul călătoriei!
– Unde a fost exilat marele poet antic, Ovidius, adică Pontus Euxin, astăzi Constanța. Știai, Virgile?
– Nu, recunosc, nu eram foarte bună la școală! Habar n-am despre acest poet!
În timp ce vorbeau, două bărci cu motor s-au apropiat de navă. Erau pirați algerieni, care atacau adesea zone apropiate de coasta italiană. Trageau și strigau. Câțiva dintre ei, mai puternici, cu puști în mâini, au sărit pe puntea navei și au început să ia ostatici, chiar dacă toți erau membri ai echipajului. Julien și Virgil s-au amestecat între ei, dar au făcut greșeala de a vorbi franceză și au atras atenția piraților.
– Aveți pe cineva care să vă plătească răscumpărarea sau vă omorăm?
– Nu, a răspuns Julien, nu avem pe nimeni! De aceea, am fost de acord să fim doctori pe această barcă mizerabilă!
Căpitanul, care apăruse la bord (în stare de ebrietate), începuse să strige la cotropitori.
– Din nou! Din nou!
Pirații s-au retras intimidați.
– Ne pare rău, domnule Papadopulos. Ultima dată, ai avut o altă barcă!
– Și ce! Crezi că am timp să-ți trimit faxuri! Îți iei diavolii de aici, negru murdar, sau vorbesc cu fratele meu?
– Plecăm și ne cerem scuze! a spus șeful lor. Nu vrem să-l deranjăm pe fratele tău!
Fratele lui Papadopulos era șeful mai multor grupuri de pirați de pe coasta africană. Julien oftă ușurat. Dacă ar fi devenit ostatic, ar fi apărut în toate ziarele și, de acolo, în atenția comisarului Marquette.

– Am scăpat din nou, a spus el, să ne bucurăm! O fată nu ne-ar strica!
– Să vedem ce spune căpitanul! ezită Virgile. Stimate domnule Papadopulos, luați două sute de aici și serviți-ne cu două fete!
– Imediat, băieți, nu durează niciun minut!
Fetele, aduse de căpitan, arătau destul de bine, depășind toate așteptările. Problemele au fost de la început cu apa și cu mâncarea, nu cu băile (aveau vreo trei), apoi au dispărut și acestea, după sponsorizarea lor. Fetele au aflat cine le-a dat banii și erau gata să-și arate recunoștința, mai ales că bărbații erau tineri și frumoși (și își arătaseră foarte repede recunoștința).
– Cum ar fi dacă le-am cumpăra și le-am lua cu noi? spuse Julien, copleșit de o idee. Ce zici, frate?
– Aș spune că ești foarte inteligent, răspunse Virgil repede. Cât vrei pentru fete, căpitane?
– O mie pentru fiecare fată!
– Nu este prea mult?
– Nu, domnilor, în Creta le dau cu două mii de euro, pe cap.

vingt-deux jours

 

Résumé

 

Virgil Morel, le personnage principal, se rend dans une clinique psychiatrique selon les instructions de son médecin, Julien, un ami de Mme Adélaïde, la directrice de la clinique, avec laquelle  il entretient une relation amoureus tendue. Voulant se débarrasser d’elle, il la tue, mettant tout en place derrière Virgil. Suit une enquête psychologique compliquée, dirigée par la commissaire Marquette.

 

 

La route à travers la Méditerranée devenait de plus en plus difficile. De fréquentes tempêtes et de hautes vagues avaient transformé le voyage en cauchemar. Dans un état d’ivresse éternelle, le capitaine  marchait comme un homme désorienté . Il se moquait de savoir si son misérable bateau allait couler ou prendre feu. Seule Seiko était partout, criant et faisant des gestes comme un fou. Les cris des femmes enlevées n’étaient plus entendus, signe qu’elles avaient reçu de l’eau et de la nourriture.

– Seiko m’a dit de diriger les femmes en Crète, pas en Sicile! dit Julien. Nous perdons encore quelques jours.

– Quelques jourscela  n’a plus d’importance!

– Tu as raison, nulle part nous sommes plus sûrs qu’ici. Plus nous restons longtemps, mieux c’est! Nous ne manquons de rien ici. Peut-être juste une femme!

– Le capitaine nous a déjà fait une offre!

– J’imagine à quoi ressemblent les filles du cul du navire!

– Tu devrais les jeter d’abord dans la mer pour les nettoyer!

– Ils ont assez de bain sur le bateau!

– Dis-lui alors!

Ils l’avaient entendu sur Papadopulos ronfler derrière le navire.

– Je ne pense pas que ce soit possible jusqu’à la tombée de la nuit! dit Julien avec regret. Buvons quelque chose!

– Allez!

Julien ne buvait qu’un verre de whisky par jour, forçant Virgil à faire de même. Leur maladie était incompatible avec l’alcool et ils pouvaient perdre le contrôle. Ils devaient être très prudents. Il manquait  une révolte du marins. Beaucoup de ces personnes ne semblaient pas être allées trop souvent à l’église. Ils avaient  entendu du capitaine du navire  dire qu’ils étaient pleins d’argent, ce qui pouvait être très dangereux.

– Je dors avec la cartouche sur le tuyau! avoua Virgile en caressant son arme. On ne sait jamais!

“C’est vrai,” admit Julien, tu ne peux pas faire  confiance à leurs réactions! Il vous poignarde sans cligner des yeux!

Les journaux nationaux de France, d’Angleterre et d’Écosse ils avaient laissé l’enquête du commissaire Marquette derrière. Toutes les nouvelles,  diffusées à la télévision ou presse, illustraient l’échec embarrassant de la police et de Interpole. Ils avaient vérifié toujours  seulement les routes, les chemins de fer et les principaux aéroports.  Les navires, non. À leur chance.

– Voyez,” dit  Virgil, tout mal est pour de bon! Allons droit au rivage du voyage!

– Où était exilé le grand poète antique, Ovidius, c’est-à-dire Pontus Euxin, aujourd’hui Constanța.  Le saviez-vous, Virgile?

– Non, je l’avoue, je n’étais pas très bon à l’école! Je n’ai aucune idée de ce poète!

Pendant qu’ils parlaient, deux bateaux à moteur s’étaient approché du navire.  C’étaient des pirates algériens, qui attaqaient souvent des zones proches de la côte italienne.  Ils tiraient et criaient.  Plusieurs d’entre eux, plus fort, avec des fusils dans ses mains,  avaient sauté sur le pont du navire et avaient commencé prendre des otages, même si tous étaient membres d’équipage. Julien et Virgil s’étaient mélangés entre eux, mais ils avaient fait l’erreur de parler français et avaient attiré l’attention des pirates.

– Avez-vous quelqu’un pour payer votre rançon ou nous vous tuons?

– Non, répondit Julien, nous n’avons personne! C’est pourquoi nous avons accepté d’être médecins sur ce misérable bateau!

Le capitaine, qui était apparu à bord (ivre), avait commencé à crier aux envahisseurs.

– Encore une fois! Encore une fois!

Les pirates se sont retirés intimidés.

– Nous sommes désolés, monsieur Papadopulos. La dernière fois, vous aviez un autre bateau!

– Et quoi! Vous pensez que j’ai le temps de vous envoyer des fax! Prenez-vous vos diables d’ici, sale noir, ou je parle à mon frère?

– Nous partons et nous nous excusons! dit leur patron. Nous ne voulons pas le déranger  votre frère!

Le frère de Papadopulos était à la tête de plusieurs groupes de pirates sur la côte africaine. Julien soupira de soulagement. S’il était devenu otage, il serait apparu dans tous les journaux et, de là, attiré l’ attention du commissaire Marquette.

– Nous nous sommes encore échappés, dit-il, pour nous réjouir! Une fille ne nous ferait pas de mal!

– Voyons ce que dit le capitaine! hésite Virgile.  Cher monsieur Papadopulos en prend deux cents d’ici et nous sert avec deux filles!

– Immédiatement, les garçons, cela ne prend pas une minute!

Les filles, apportées par le capitaine  avaient l’air plutôt bien, dépassant toutes leurs attentes. Les problèmes étaient depuis le début avec l’eau et avec la nourriture, pas les salles de bain (ils avaient environ trois), puis ont disparu et ceux-ci, après leur parrainage.  Les filles avaient appris qui avait donné l’argent et étaient prêtes à de montrer leur gratitude, d’autant plus que les hommes étaient jeunes et beaux (et ils avaient montré leur gratitude très rapidement).

– Comment ce serait si les achèterions-nous et emporterions-nous avec nous? dit Julien, submergé par une idée. Que diriez, frère?

– Je dirais que tu es très intelligent, réponda vite Virgil. Combien vous voulez pour les filles, capitaine?

– Un millier pour chacun fille!

– N’est-ce pas trop beaucoup?

– Non, messieurs, dans la Crète je les donne avec deux mille euro, sur  tête.

 

Le score Global : 0
Votez pour cet article !
[Total: 0 Moyenne: 0]

Au sujet de l'auteur

Contu Aurel

Contu Aurel

Je suis un écrivain et poète, je vis en Roumanie, la ville de Piatra Neamt, écrire sur divers sites littéraires roumains et anglais, j'ai publié deux volumes de poésie, j'ai plusieurs volumes de prose et de poésie, qui j'espère publier bientôt et j'aime la vie.

Lien Permanent pour cet article : https://www.plume-de-poete.fr/trouble-bipolaire-romain-en-serie-22-aurel-contu/

(5 commentaires)

Passer au formulaire de commentaire

 1. Fattoum Abidi
  Fattoum Abidi

  Merci Contu et bonne continuation
  Mes amitiés
  Fattoum.

  1. Contu Aurel

   Avec plaisir et je suis ravi de votre visite agréable.

  2. Contu Aurel
   Contu Aurel

   Avec plaisir et je suis ravi de votre visite.

 2. Contu Aurel
  Contu Aurel

  Merci aux lecteurs qui ont visité cette page. Le nombre de vues pour le Trouble bipolaire, un roman policiers , en série, à partir des chapitres 1 à 22 est de 1221 visiteurs. Toute estime et mon considération!

  1. Contu Aurel

   Avec plaisir et je suis ravi de votre visite agréable.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.